Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 2(84)
Tytuł artykułu: Analiza możliwości wdrożenia wybranych koncepcji życia wspieranego przez otoczenie przy adaptacji pomieszczeń sanitarnych w wielkopłytowych systemach W-70, szczecińskim i OWT-67

Autorzy (ORCID): NICAŁ, A. (0000-0002-7072-9564), NITKA, J., ROSŁON, J.

Słowa kluczowe: życie wspierane przez otoczenie, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, pomieszczenie sanitarne, budownictwo wielkopłytowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę i ocenę możliwości wdrożenia koncepcji życia wspieranego przez otoczenie na przykładzie realizacji kabin sanitarnych w wybranych systemach wielkopłytowych. Przedstawiono również genezę tematyki „starzejącego się” społeczeństwa w Polsce oraz potencjalne konsekwencje, jakie będą z tego wynikały dla budownictwa. Opisane zostały także wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia sanitarne, w zakresie montażu w nich standardowych urządzeń przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Przeprowadzona ocena możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających użytkowanie pomieszczeń sanitarnych została przedstawiona z użyciem trzystopniowej skali ocen, tj. wykonalne, trudno wykonalne i niewykonalne.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.29

Cytowanie w stylu APA: Nicał, A., Nitka, J. & Rosłon, J. (2019). Analiza możliwości wdrożenia wybranych koncepcji życia wspieranego przez otoczenie przy adaptacji pomieszczeń sanitarnych w wielkopłytowych systemach W-70, szczecińskim i OWT-67. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (2), 307-318. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.29

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Nicał, Nitka & Rosłon, 2019), następne powołania: (Nicał i inni, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Nicał, Aleksander, Jacek Nitka, Jerzy Rosłon. "Analiza możliwości wdrożenia wybranych koncepcji życia wspieranego przez otoczenie przy adaptacji pomieszczeń sanitarnych w wielkopłytowych systemach W-70, szczecińskim i OWT-67." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 84 ser., vol. 28, nr 2, (2019): 307-318. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.29.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Nicał, Nitka, & Rosłon 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_84art14pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back